Resource icon

Addon XF 2.X Force HTTPS Images 2020-05-06

No permission to download

Admin

Administrator
Staff member
Joined
Aug 30, 2019
Messages
1,288
Reaction score
14
Points
38
by Admin, 144 views.
Admin submitted a new resource:

Force HTTPS Images - Force HTTPS Images

Force HTTPS Images - Bắt buộc hình ảnh HTTPS cho XenForo 2 2.0.1

Add-on này buộc người dùng chỉ được phép đính kèm các hình ảnh được kết nối từ giao thức HTTPS an toàn.

Nếu có một hình ảnh được đính kèm (sử dụng View attachment 1334 - BB Code IMG) mà không phải là từ một kết nối HTTPS, một lỗi được hiển thị:
View attachment 1335

View attachment 1336

View attachment 1337

Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn không sử dụng tùy chọn...
Read more about this resource...
 
Top